روابط عمومی

آدرس:

تهران - خیابان شهید مدنی - اداره ورزش و جوانان شمال شرق تهران
تلفن : 982177261166+
فکس : 982177281580+

قسمتهای ضروری*

JoomShaper