برنامه هفته اول مسابقات فوتبال رده سنی امید لیگ برتر
 

ردیف

روز

ساعت

ورزشگاه

نام تیم ها

1

پنج شنبه  1395/8/27

13

ناشنوایان

آرارات ----------------- نوژن تهران

         

2

جمعه  1395/8/28

10

ناشنوایان

پرشین -------------- فاتح

3

جمعه  1395/8/28

12

ناشنوایان

ستاد مشترک ارتش --------------- فجر تهران

4

جمعه 1395/8/28

14

ناشنوایان

تراکتورسازی نوین -------- دنیز

 
هفته اول تیم امید سپیدرازیان استراحت دارد.

 

JoomShaper