جلسه اعضای هیات فوتبال شمالشرق تهران 

این جلسه در تاریخ 95.12.1 در سالن کنفرانس اداره ورزش و جوانان شمالشرق تهران تشکیل گردید ، که در این جلسه در رابطه وظایف هر یک از اعضا در مورد برگزاری مسابقات و دیگر اهداف هیات فوتبال بحث و تبادل نظر گردید .

 

JoomShaper