اعضای هیات رئیسه هیات فوتبال شمالشرق تهران

 

اعضای هیات رئیسه هیات فوتبال شمالشرق تهران در تاریخ 95.12.1 در دفتر هیات فوتبال شمالشرق تهران تشکیل جلسه داد ، که در این جلسه آقای محمد حامدی رئیس هیات فوتبال شمالشرق در رابطه با وضعیت فوتسال بانوان در سال 96 و وضعیت زمین فوتبال استادیوم دیهیم و چگونگی بهره برداری از آن با دیگر اعضا بحث و تبادل نظر کردند و قرار شد تصمیمات نهایی در جلسه آینده ارائه گردد .....

 

 

JoomShaper