دیدار اعضای هیات فوتبال شمالشرق تهران با جناب آقای زرنگار ریاست اداره ورزش و جوانان شمالشرق .شنبه 96.2.2

در این جلسه محمد حامدی رییس هیات فوتبال شمالشرق تهران ضمن تبریک و خوش آمد گویی به آقای زرنگار در رابطه با دیدگاه و سیاستهای هیات فوتبال شمالشرق و نقطه نظرات ریاست اداره ورزش و جوانان شمالشرق بحث و تبادل نظر گردید .

روابط عمومی هیات فوتبال شمالشرق تهران

JoomShaper