طی حکمی از جانب محمد حامدی رئیس هیات فوتبال شمالشرق تهران ، آقای حسن فلاح  به سمت مسئول کمیته پیشکسوتان هیات فوتبال شمالشرق منصوب گردید که این حکم توسط آقای ایلکا ریاست اداره ورزش و جوانان شمالشرق تهران در جلسه پایانی هیات فوتبال به نامبرده اهدا گردید .

روابط عمومی هیات فوتبال شمالشرق تهران

JoomShaper