جدول مسابقات 


 
 جدول نتایج مسابقات فوتبال نوجوانان لیگ برتر شمالشرق تهران گروه A
 
   مقام    نام تیم  تعداد بازی   تعداد برد   تعداد باخت   تعداد تساوی   تعداد گل زده   تعداد گل خورده   تعداد تفاضل گل    امتیاز  
1 داماش ایرانیان 8 7 1

-- 

 28 9 19+ 21
2 امید ایران زمین 8 45 39+  19
3 فجر میثاق 38 15  23+  14
4 فروزان گستر 2 25 10 15+  14
5 فجرتهران  3 22 7 15+ 12
6 ساحل شرق 1 14 33  19-  7
7 نصر  1 9 46 37-  7
8 پاس شمیران  --  8 17  11- 
9 ماهان 7 -- 7 -- 2 54 52- 0

 جدول نتایج مسابقات فوتبال نوجوانان لیگ برتر شمالشرق تهران گروه B
 
   مقام    نام تیم  تعداد بازی   تعداد برد   تعداد باخت   تعداد تساوی   تعداد گل زده   تعداد گل خورده   تعداد تفاضل گل    امتیاز  
1 شهدای گمنام 6 --  1 32   25+ 19
2 آبی پوشان زیدی -- 2 33 9 24+  17 
3 استقلال متحد 5 -- 25  9 16+  15 
4 شهدای شمیران نو 3 3 30 19 11+ 10
5 پیشتازان 7 3 15 23  8-  10
6 آرسین 26 29  3-  7
7 آیندگان 1 --  9 26  17-  3
8 سهیل 7 -- 7 -- 4 52 48- 0

 

 جدول نتایج فوتبال مسابقات فوتبال نوجوانان لیگ یک شمالشرق تهران گروه C
 
   مقام    نام تیم  تعداد بازی   تعداد برد   تعداد باخت   تعداد تساوی   تعداد گل زده   تعداد گل خورده   تعداد تفاضل گل    امتیاز  
1 بهمن ری  7 6 --  1 29 9 20+  19 
2 متحدین 18 9 9+  14
3 آریا پارس 4 -- 15  14  1+  12
4 فراز گسترش  3 2 19 11 8+  11 
5 پدیده سرخ کیان 1 13 19 6-  10
6 ستاره سرخ کیان 1 13 18  5-  4
7 فولاد پایتخت 7 1 5 1 13 25 12- 4
8 نوژن تهران 7 0 7 -- 5 26- 21- 0

 

 جدول نتایج مسابقات فوتبال جوانان لیگ یک شمالشرق تهران گروه A
 
   مقام    نام تیم  تعداد بازی   تعداد برد   تعداد باخت   تعداد تساوی   تعداد گل زده   تعداد گل خورده   تعداد تفاضل گل    امتیاز  
1 آرارات 7 5 1 18 8 10+ 16
2 دیبا 1 17 12  5+  16 
3 اشکان 17 10+  13 
4 کاووس 1 3 16  12  4+  12
5 نوژن تهران 2 4 4 10 6-  7
6 آترین 3 3 9 16 7-  6
7 اکباتان 2 5 --  14 7-  6
8 تندران 7 1 6 -- 6 15 9- 3

اول گروه A  آرارات --- دوم گروه B  شاهین مهر

دوم گروهA    دیبا --- اول گروهB  فرازگسترش 

 جدول نتایج مسابقات فوتبال نونهالان لیگ یک شمالشرق تهران گروهB
 
   مقام    نام تیم  تعداد بازی   تعداد برد   تعداد باخت   تعداد تساوی   تعداد گل زده   تعداد گل خورده   تعداد تفاضل گل    امتیاز  
1 فراز گسترش 5 --  23  7  16+ 16 
2 شاهین مهر -- 24 10 14+  15 
3 پیام سرخ پوشان 4 1 25  5 20+  13 
4 پرشان 12 21 9-  7
5 تخت جمشید 2 4 -- 8 24 16-  6
6 آیندگان شرق 1 1 14 21 7-  4
7 یاران آبی تهران -- 6 --  2 20 18-  0

جدول نتایج مسابقات فوتبال نوجوانان لیگ برتر شمالشرق تهران گروه A
 
   مقام    نام تیم  تعداد بازی   تعداد برد   تعداد باخت   تعداد تساوی   تعداد گل زده   تعداد گل خورده   تعداد تفاضل گل    امتیاز  
1 آبی پوشان کوشا 5 4 1

-- 

16 5 9+ 12
2 پرشین 5 -- 9 7 2+  12
3 فراز گسترش 5 --  14 9 5+  9
4 فجر تهران 5 3 -- 9 8 1+  6
5 الماس 5 -- 6 9 3- 6
6 آیندگان شرق --  -- 3 19 16-  0

 

 جدول نتایج مسابقات فوتبال نونهالان لیگ یک شمالشرق تهران گروهB 

 

   مقام    نام تیم  تعداد بازی   تعداد برد   تعداد باخت   تعداد تساوی   تعداد گل زده   تعداد گل خورده   تعداد تفاضل گل    امتیاز  
1 یاران داماش 5 --  30 5 25+ 16 
2 سپیدرازیان -- 25 4 21+  15 
3 آرش ری 4 1 25  7 18+  13 

 

 

 

JoomShaper